Sixties Alive

Over Stichting Sixties Alive

Wij staan voor: onze muziek en onze lifestyle geschreven door onszelf, samengesteld door onszelf, in leven gehouden door nog steeds spelende rock en beatgroepen. Onder het motto ‘have fun’ (‘het leven is maar kort’) organiseren wij diverse muziekculturele activiteiten zoals shows, festivals, meetings of leveren wij kennis over de ‘sixties’.

Wij zijn voortgekomen uit een geslaagd lokaal project. In 2001 werd namelijk een soort levend muzikaal-museum samengesteld door Rob Romkes, Max en Christa Noordewier en Ed Krebbers. Bijna 20 groepen uit de jaren ’60 en circa vierduizend mensen knalden uit het dak van sportcentrum De Scheg. Voor een terugblik op dit evenement en de activiteiten van die eerste stichting ga dan naar het tablad "Jaren '60". De avond heeft diepe indrukken achtergelaten en een stroom van vervolgactiviteiten voortgebracht. Onder andere deze stichting Sixties-alive.


Indien u ons wilt steunen kunt u donateur worden voor € 10,= per jaar.

Stichting SIXTIES ALIVE p/a Zandpoort 16  7411 BM Deventer - 06 13134501 - KvK. 08154953
Bank Rabo NL14RABO0130138495 t.n.v. Sixties Alive


 

Wat kun je van ons verwachten

Officiële doelstelling
Natuurlijk zijn wij ook serieus. Onze stichting heeft daarom een heuse formulering rond ons bestaansrecht en onze doelstelling geformuleerd. Op 27 december 2006 zijn wij van start gegaan en kun je in onze statuten het volgende lezen over ons doel: DOEL: ARTIKEL 2.
l. De stichting stelt zich ten doel het conserveren, reproduceren, ontwikkelen en promoten van specifieke jongerenmuziek uit de jaren zestig, inclusief de bijbehorende jongerencultuur en vormtaal elementen van de jaren zestig.
2. De stichting zal bij het organiseren en uitvoeren van haar doelstellingen de plaatselijke gemeenschap in brede zin te betrekken en tracht een zo groot mogelijk cultureel bereik binnen de lokale samenleving te realiseren.
3. De stichting tracht haar doel te bereiken door het ontwikkelen van eigen initiatieven, (randvoorwaardelijke) activiteiten te ontplooien voor eigen risico en beheer of, dan wel door samenwerking aan te gaan met derden in brede zin van het woord.


Het bestuur bestaat uit:

Ad Peters - voorzitter        
Ton Weideman - programmering
Bart Voortman - organisatie